Regulamin

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Cena”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności   w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży - faktura sprzedażowa.

Firma LUKS-MED w przypadku sprzedaży towarów zamieszczonych na stronie inrenetowej, portalach aukcyjnych np. allegro lub olx wyłącza przepisy dotyczące rękojmi za wady zgodnie z art. 558 § 1 K.C. ​Firma LUKS-MED udziela gwarancji na towary używane gwarancji rozruchowej, wynoszącej 14 dni od dnia wydania towaru. Prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo polskie materialne i procesowe, a Sądem właściwym dla zawartych transakcji jest Sąd Rejonowy w Zgorzelcu.